Evaluering af uddannelsesprojekt i Vejle Kommunes Dagtilbud

Ineva har gennemført en effektevaluering af et større uddannelsesprojekt i Vejle Kommune Dagtilbud

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent

Evalueringen skulle dels vurdere udbyttet af projektet på børne-, institutions- samt kommunalt niveau og dels give anbefalinger til, hvordan læring fra uddannelsesprojektet kunne bringes endnu mere i spil fremadrettet.

I perioden 2012-2015 gennemførte Vejle Kommune Dagtilbud et uddannelsesprojekt på daginstitutionsområdet for henholdsvis ledere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Uddannelsesprojektet blev i gangsat som et led i understøttelsen af Børne- og Ungepolitikken ’Det er for børn’, og skulle dermed være med til at opkvalificere alle medarbejdere, give et fælles fagligt løft samt bidrage til, at der arbejdes målrettet og reflekteret i daginstitutionerne.

I uddannelsesprojektet blev der således lagt en stor indsats i kompetenceudvikling af alle medarbejdere, herunder styrkelsen af kvalitet, faglighed og inklusion. Ineva evaluerede i efteråret 2015 uddannelsesprojektet med fokus på at vurdere udbyttet af kompetenceudviklingsforløbene og give anbefalinger til, hvordan læring fra projektet kunne understøttes endnu mere fremadrettet. Et væsentligt fokus i evalueringen var således at vurdere, hvordan de i gangsatte forløb har kunnet berige hinanden og i hvor høj grad, der er skabt fælles sprog og faglighed på tværs af faggrupper og ledere. Dermed blev der, for at kunne svare på ovenstående i evalueringen, set på, hvilke faktorer, der har hæmmet eller fremmet projektet og dermed haft indflydelse på, om og hvor projektet har givet de ønskede resultater.

 

 

 

 

 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/emmanuel-ikwuegbu-G2mR7oP-Ids-unsplash.jpg?itok=E9fUE8sg