EVALUERING AF SPININ UDRULNINGSPROJEKTET

I foråret 2017 gennemførte Ineva en evaluering af SPININ udrulningsprojektet med fokus på at tilvejebringe viden og forståelse af, hvordan og med hvilke effekter SPININ-metoden anvendes, forankres og forvaltes af de involverede parter.

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent

I 2012 igangsatte Aarhus Universitet og Industriens Fond SPININ med det formål at fastholde studenteriværksætterne i karrieren som selvstændige efter tiden som studerende. SPININ er en metode, som hviler på den grundlæggende antagelse, at to virksomheder – en iværksættervirksomhed og en etableret virksomhed – begge kan nyde godt af, at have den anden tæt på og kunne trække på hinandens erfaringer, viden, netværk og faglighed. For at finde det bedst mulige match, og for at sikre et gensidigt udbytte parterne imellem, faciliteres forløbet af en SPININ-konsulent, som foretager afklaring, matcher partnere og regelmæssigt deltager i handleplansmøder. Hertil anvendes en række af værktøjer og greb, og i udrulningsprojektet spiller sidemandsoplæring og uddannelse af facilitorer samt netværk en central rolle. Med afsæt i de oplevede resultater af AU SPININ blev metoden udrullet til 6 universiteter/uddannelsesinstitutioner, foruden Aarhus Universitet, over en etårig projektperiode i 2016. Målet med udrulningen er, at:

  • SPININ implementeres på flere danske universiteter
  • Optimere SPININ-metoden
  • Skabe vækst hos deltagerne i SPININ-samarbejderne

I foråret 2017 gennemførte Ineva en evaluering af SPININ udrulningsprojektet med fokus på at tilvejebringe viden og forståelse af, hvordan og med hvilke effekter SPININ-metoden anvendes, forankres og forvaltes af de involverede parter. Evalueringens anbefalinger og konklusioner bygger på en bred inddragelse af projektets relevante aktører og målgrupper, hvorfor evalueringen har kunnet bidrage med nuancerede forklaringer på, hvad der henholdsvis har fremmet og hæmmet SPININ-udrulningsprojektet, og viden om hvad effekten er, samt hvor og hvordan den opstår. På denne baggrund blev der formuleret anbefalinger, der både er realistiske, og som bygger på den i evalueringen fundne viden om anvendelsen af SPININ-metoden, udrulningen af lignende projekter, samt videreførelse af nuværende erfaringer.

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/kelly-sikkema-v9FQR4tbIq8-unsplash.jpg?itok=okTKHNXw