Evaluering af Naturvejlederordningen

Naturvejlederordningen blev evalueret med fokus på at give viden til aktualisering af ordningen.

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent

Ineva har i samarbejde med Alexandra Instituttet gennemført evaluering af Naturvejlederordningen i Danmark. Naturvejlederordningen er den samlede indsats omkring naturvejledning i Danmark, og aktørerne havde ønske om at aktualisere ordningen, således at naturvejledning i endnu højere grad end tilfældet er i dag, kan bidrage til de store velfærdsudfordringer, herunder social udsatte, integration og sundhed. En del af dette handler om at aktivere den danske befolkning i brugen af naturen, og dermed at få de positive virkninger.

Ineva gennemførte en omfattende mixed methods-evaluering, der inddrog alle aktører omkring Naturvejlederordningen samt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Kombinationen af en stor række interviews med både naturvejledere, friluftsvejledere, kommunale aktører og arbejdsgivere og inddragelse af et bredt spekter af den danske befolkning, gav et dybdegående indblik i, hvad der er virksomhed for at understøtte effekterne af naturvejledningen i Danmark. 

Særligt vigtigt viste det sig, at naturvejledningen har stort potentiale for at skabe læring og udvikling hos en bred vifte af den danske befolkning. Det at være i naturen og få viden om naturen understøtter både mental og fysisk velvære, ligesom det skubber på at vi passer godt på vores natur og har fokus på bæredygtighed. 

 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/john-mccann-bm15OYOm-Gc-unsplash.jpg?itok=-VWvjGxw