Evaluering af Nationalt videncenter om udsatte børn

Ineva har sammen med Alexandra Insituttet evalueret det nationale videncenter, som drives af de syv danske professionshøjskoler

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent
Seniorkonsulent

Evaluering af nationalt videnscenter

Ineva og Alexandra Instituttet har i fællesskab varetaget den eksterne evaluering af NUBU, der er et nationalt videncenter om udsatte børn og unge. Videncenteret er forankret i de 7 danske professionshøjskoler og arbejder med FogU området inden for udsatte børn og unge. NUBU har været finasieret i en årrække, og evalueringen havde til hensigt at kvalificere de fremadrettede beslutnigner om NUBUs struktur, indhold og ledelse. Dermed var fokus i evalueringen at undersøge, hvorvidt og i hvor høj grad NUBU havde levet op til sine forpligtigelser som videncenter, og hvordan der fremadrettet kunne arbejdes frem imod en endnu mere bæredygtig model. 

Evalueringen blev gennemført igennem en afdækning af andre nordiske videnscentre, for at have denne referenceramme i udviklingen af NUBU. Derudover blev der gennemført dataindsamling både kvalitativt og kvantitativt med styregruppe, følgegruppe og modtagere af NUBUs ydelser. Også NUBUs hjemmeside, nubu.dk, blev analyseret for at afdække brugeradfærd og hvordan siden kunne optimeres fremadrettet. 

Evalueringen har bidraget til de strategiske beslutninger om NUBUs fremtid som strategisk udgangspunkt for forskning og udvikling om udsatte børn og unge. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/tadeusz-lakota-wZAQJLjDWNY-unsplash.jpg?itok=3gDhM5wM