Evaluering af Ledelse på tværs

Evaluering af ledelsesforløb om Relationel koordinering

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent

Relationel koordinering mellem Aarhus Kommunes Sundhed og Omsorg og Aarhus Universitetshospital

Aarhus Kommunes Sundhed og Omsorg og Aarhus Universitetshospital har igennem projektet 'Ledelse på tværs' sat fokus på at skabe bedre overgange for borgere/patienter mellem sygehus og egen bolig. Projektet har igennem ledelsesudvikling med fokus på Relationel koordinering skabt netværk og udviklet nye måder at arbejde imellem sektorerne.

Projektet kører over flere år, og Ineva bidrog som evaluator i det første forløb, for at skabe viden allerede tidligt i projektet, som kunne aktiveres på de efterfølgende hold. Ineva fulgte projektet over et år, og arbejdede både kvalitativt og kvantitativt. Ved opstarten blev der lavet en før-evaluering og en række interviews med ledere og medarbejdere, der havde til hensigt at kvalificere projektet. Ved afslutningen af forløbet blev der igen både kvalitativt og kvantitativt evalueret på projektet med fokus på at afdække hvilke af de udviklede metoder, der synes at være mest understøttende. 

Også borgere blev inddraget igennem interviews, for at undersøge om indsatsen kunne mærke helt ude i kerneopgaven. 

Hele processen blev gennemført i tæt samarbejde med projektteamet fra Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital, for at sikre at evalueringen hele tiden responderede på projektets udvikling - og at projektet hele tiden responderede på evalueringens fund. 

 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/Sk%C3%A6rmbillede%202023-01-18%20kl.%2013.46.41.png?itok=UWrbd4f_