Evaluering af krisehåndtering og krisestyring

Hos Ineva kan vi hjælpe med en handlingsorienteret evaluering af krisestyring og krisehåndtering, hvad enten du har brug for sparring eller ekstern vurdering

Har I på din arbejdsplads aktiviteret strategier eller arbejdsgange i forbindelse med udbruddet af corona, som I ikke vanligt arbejder ud fra? Og er I nysgerrige efter at vide, hvorvidt den særlige arbejdssituation har levet op til de formål der er med den? Og måske også, hvad I kan lære til næste gang?

Hos Ineva har vi specifik erfaring med evaluering af krisehåndtering og krisestyring, herunder både at sætte os ind i krisemanualer, særlige funktionsbeskrivelser m.m. og derefter evaluere hændelsesforløb og opgaveløsning op imod disse. Vi ved, at evalueringer af krisehåndtering og krisestyring styrkes ved at indeholde en grundig hændelsesbeskrivelse, som danner udgangspunktet for forståelsen af evalueringen. Vi ved også, hvor vigtigt det er, at evalueringer - og måske endda særligt evalueringer af kriser - munder ud i læringspunkter og skitserer tilhørende tiltag. På den måde kan læringspunkter fra en krise implementeres i en krisehåndteringsplan og dermed komme håndteringen af de næste kriser til gode. Vi kender til de særlige opmærksomhedspunkter i forhold til inddragelse af aktører i evalueringen og vi har erfaring med at afrapportere i et handlingsrettet sprog.

I evalueringen af en krise ser vi en grundlæggende forskel sammenlignet med projekt- eller programevalueringer, nemlig at den faktiske indsats planlægges mens krisen finder sted og at præmissen om at kunne planlægge sin indsats ind i en mere eller mindre kendt virkelighed ikke er til stede. Denne indsigt er det væsentligt at have øje for – gennem alle evalueringens faser.       

Hos Ineva har vi en særlig ekspertise i evalueringer med læring og anvendelse for øje. Vi insisterer på at komme tæt nok på både organisering, strukturer, adfærd og virkeligheden i håndteringen af COVID-19 situationen eller andre kriser, til at kunne bidrage med læring og viden til konkret anvendelse i den organisation vi samarbejder med. Vi har desuden stor erfaring med gennemførelse af evalueringer med fokus på organisering og strukturer samt forvaltningen af disse i forhold til en række særlige kerneopgave. 

Har du brug ekstern bistand til kriseevaluering, så ring endelig. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/Sk%C3%A6rmbillede%202020-06-17%20kl.%2013.58.40_0.png?itok=GmT5-F0j
I min organisation har jeg ansvaret for at sikre en robust og resilient håndtering af alvorlige kriser, som på korporalt niveau vil kunne; koste menneskeliv, true virksomhedens fortsatte drift, eksistens, omdømme mv. Et robust system og en trænet kriseorganisation er i den sammenhæng afgørende, hvorfor vi jævnligt træner, evaluerer og løbende forbedrer os via div. øvelsesscenarier. I efteråret 2018 indledte vi et samarbejde med Ineva omkring opgaven med at evaluere og opsamle læring fra en række kriseøvelser vi stod foran at skulle afvikle. Det var en meget positiv oplevelse, som Ineva professionelt løste i overensstemmelse med det aftalte, og på et niveau som nærmest oversteg vores forventninger. Samarbejdet var præget af stor professionalisme, og jeg vil især fremhæve Inevas evne til ydmygt at lytte og forstå vores ønsker og behov, og til sammen med os at få defineret og afgrænset opgaven, så vi fik præcis hvad vi bad om, uden at skulle spilde tid på forstyrrende mersalg og lignende.
Jeg kan bestemt anbefale Ineva som samarbejdspartner, og glæder mig til vi igen har opgaver at sende deres vej. 
(Tidligere kunde)