Evaluering af kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling skal evalueres med fokus på, hvilken læring og reelt udbytte i praksis der er opstået på baggrund af indsatsen - ikke om underviseren var spændende eller om maden var god

Kompetenceudvikling er en omkostelig affære både konkret økonomisk og ofte i form af fravær fra arbejdspladsen. Samtidig bliver der ofte stillet spørgsmålstegn ved, om klassisk komptenceudvikling skaber det løft i kompetencerne, der er målet. For at få et anvendeligt svar på det kræves en evalueringstilgang, der fokuserer på den reelle nytteværdi og anvendelse af det lærte, frem for en tilfredshedsundersøgelse af forløbet. Det er grundlæggende ikke interessant, at underviseren var kedelig at høre på, hvis virkningen af forløbet har været en styrket evne til at løse kerneopgaven eller hvad målet med forløbet er. Det omvendte er naturligvis også tilfældet - at den gode underviser og den lækre forplejning muligvis er understøttende for motivationen for deltagelse, men ikke i sig selv et succeskriterie. 

I Ineva har vi gennemført et større antal evalueringer af både store og små kompetenceudviklingsforløb både for ledere og medarbejdere. Fælles for opgaveløsningerne har været at give svar på både hvad forløbet har bidraget med og lige så vigtigt hvad ved forløbet, der muliggjorde effekterne. Dette er væsentligt for at kunne drage erfaringer til de næste kompetenceudviklingstiltag, og hvis evalueringen kompetent giver svar på, hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder, kan denne viden også anvendes til kvalificering af et nyt forløb - også selv om både målgruppe og indhold er noget nyt. 

Nedenfor kan du læse et udpluk af cases vedrørerende evaluering af kompetenceudvikling, ligesom du kan læse artikler om emnet. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/Oppefra1_4.jpg?itok=skwiD78m

”Efter at rapporten var afleveret var der en dialog, og vi kunne snakke om valg og fravalg. Det gav os en langt bedre forståelse for produktet.” (Kim - tidligere kunde)  

Cases vedrørende Evaluering af kompetenceudvikling

I foråret 2017 gennemførte Ineva en evaluering af SPININ udrulningsprojektet med fokus på at tilvejebringe viden og forståelse af, hvordan og med hvilke effekter SPININ-metoden anvendes, forankres og forvaltes af de involverede parter.
Evalueringen blev gennemført med et narrativt udgangspunkt, hvilket betød, at der i særlig grad var opmærksomhed på deltagernes konkrete erfaringer. Derudover var det vægtet højt, at der var bred inddragelse af aktører, hvormed både medarbejdere, administrative ledere og direktør blev interviewet.
Ineva har i samarbejde med Capital of Children evalueret kreative, legende og samskabte læringsmiljøer i projektugen Billund Builds ’Nature’ på skoler og i dagtilbud i Billund Kommune.

Artikler vedrørende Evaluering af kompetenceudvikling