Evaluering af kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling skal evalueres med fokus på, hvilken læring og reelt udbytte i praksis der er opstået på baggrund af indsatsen - ikke om underviseren var spændende eller om maden var god

Kompetenceudvikling er en omkostelig affære både konkret økonomisk og ofte i form af fravær fra arbejdspladsen. Samtidig bliver der ofte stillet spørgsmålstegn ved, om klassisk komptenceudvikling skaber det løft i kompetencerne, der er målet. For at få et anvendeligt svar på det kræves en evalueringstilgang, der fokuserer på den reelle nytteværdi og anvendelse af det lærte, frem for en tilfredshedsundersøgelse af forløbet. Det er grundlæggende ikke interessant, at underviseren var kedelig at høre på, hvis virkningen af forløbet har været en styrket evne til at løse kerneopgaven eller hvad målet med forløbet er. Det omvendte er naturligvis også tilfældet - at den gode underviser og den lækre forplejning muligvis er understøttende for motivationen for deltagelse, men ikke i sig selv et succeskriterie. 

I Ineva har vi gennemført et større antal evalueringer af både store og små kompetenceudviklingsforløb både for ledere og medarbejdere. Fælles for opgaveløsningerne har været at give svar på både hvad forløbet har bidraget med og lige så vigtigt hvad ved forløbet, der muliggjorde effekterne. Dette er væsentligt for at kunne drage erfaringer til de næste kompetenceudviklingstiltag, og hvis evalueringen kompetent giver svar på, hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder, kan denne viden også anvendes til kvalificering af et nyt forløb - også selv om både målgruppe og indhold er noget nyt. 

Nedenfor kan du læse et udpluk af cases vedrørerende evaluering af kompetenceudvikling, ligesom du kan læse artikler om emnet. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/Oppefra1_4.jpg?itok=skwiD78m

”Efter at rapporten var afleveret var der en dialog, og vi kunne snakke om valg og fravalg. Det gav os en langt bedre forståelse for produktet.” (Kim - tidligere kunde)  

Cases vedrørende Evaluering af kompetenceudvikling

Evaluering af ledelsesforløb om Relationel koordinering
Evaluering af hovedaktivitet 4 i ’Fremtid i bornholmsk byggeri' for Dansk Byggeri
Ineva har i en tre-årig periode fulgt projektet Børn der vil bevæges som evaluator. Projektet havde fokus på at styrke overgange mellem SFO og forening for udsatte børn.

Artikler vedrørende Evaluering af kompetenceudvikling