Evaluering af kompetenceforløb hos Dansk Byggeri

Evaluering af hovedaktivitet 4 i ’Fremtid i bornholmsk byggeri' for Dansk Byggeri

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent

Evaluering af projekt ’Fremtid i bornholmsk byggeri’ om ejerskifte på Bornholm

Ineva har været evaluator på en del af projektet "Fremtid i bornholmsk byggeri", som havde til formål at skabe en positiv udvikling i ejerskifte på Bornholm inden for bygge- og anlægsbranchen. Evalueringen havde fokus på projektets kursus- og mentorforløb for virksomhedsejere og potentielle købere. Evalueringen blev gennemført kvalitativt igennem en række interviews og åbne besvarelser af både ejere, potentielle købere og undervisere fra forløbet. 

På baggrund af interviews med projektdeltagere og skriftlige besvarelser fra undervisere og mentorer blev der konkluderet hvorvidt og i hvor høj grad projektet havde levet op til målsætningerne samt givet anbefalinger til lignende tiltag. Derudover blev der udarbejdet en programteori, som viste væsentlige sammenhænge i projektet koblet på projektets særlige kontekst og mekanismer, og som dermed kunne fungere som redskab til andre lignende projekter i udkantsområder i Danmark, der ønskede at gøre brug af erfaringerne fra Bornholm. 

 

 

 

 

 

 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/Sk%C3%A6rmbillede%202023-01-18%20kl.%2013.49.45.png?itok=YyJeYl3u