Evaluering af klyngesamarbejde i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune

Ineva har evalueret den organisatoriske struktur omkring klynger og arbejdet med opbygning af evalueringskapacitet i Aarhus Kommunes magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent
Chefkonsulent

Evaluering og opbygning af evalueringskapacitet i samme bevægelse

Ineva har gennemført en innovativ evalueringsproces for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, hvor organisationsstrukturen ’Klyngesamarbejde’ er evalueret sideløbende med, at medarbejdere i organisationen har fået kompetenceudvikling hen mod at skabe en bæredygtig evalueringskapacitet. Evalueringen blev gennemført over hele året, hvor konsulenter fra Ineva var tæt på den organisatoriske udvikling i Sundhed og Omsorg, og løbende havde dialog med en følgegruppe for at understøtte, at evalueringens resultater kunne bringes tilbage til organisationen, og at organisationens udvikling kunne medtænkes i de næste skridt i evalueringen. 

Evalueringen var særlig idet det evaluerede i perioden var under konstant forandring, hvormed det var altafgørende med et tæt samarbejde og stor gensidig indsigt undervejs i processen. Dermed blev forløbet, set fra vores synspunkt i Ineva, et fantastisk godt eksempel på den løbende evaluerings store potentiale og hvor stor betydning tæt samarbejde og forandringsparathed undervejs i forløbet har. 

Ud over evalueringen af klyngestrukturen var et primært formål i processen at styrke evalueringskapaciteten i Sundhed og Omsorg. Derfor blev en gruppe på 25 medarbejdere og ledere uddannet i at gennemføre Innovative evaluering. Denne gruppe deltog aktivt i indsamlingen af data i forbindelse med evalueringen, hvilket bidrog til spændende nuancer og en styrkelse af kompetencerne til at lave fremadrettede evalueringer. 

Alle datakilder er blevet analyseret af konsulenterne fra ineva, og der er udarbejdet løbende afrapporteringer, der har haft til hensigt at skabe nuancerede forklaringer på, hvilke implikationer klyngestrukturen har for kvaliteten af arbejdet i Sundhed og Omsorg, samt hvordan organiseringen med fordel kan understøttes fremadrettet.   

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/andrew-moca-yAGNjU4rtss-unsplash.jpg?itok=0P7BZftV

Forvaltningschef Kirstine Markvorsen fortæller om samarbejdet:

”Ineva har gennem et år evalueret det organisatoriske aspekt i Sundhed og Omsorgs klyngesamarbejde. Men det er ikke kun Ineva, der har evalueret. Vi har været med hele vejen, og det betyder, at vi har fået ny viden om, hvad der virker for hvem og under hvilke omstændigheder.

Så vi er blevet klogere i processen. Ineva har identificeret og udfoldet vores styrker. Men vi har også fået sat lup på de ømme steder – på udviklingsområderne. Dér hvor vi skal blive endnu bedre til at rammestyre, kommunikere og koordinere, så alle oplever en organisation med procesretfærdighed og gennemskuelighed.

Vi står nu på skuldrene af et kæmpemæssigt datamateriale. Men vi har også opbygget en evalueringskapacitet i Sundhed og Omsorg gennem projektet, da de klyngeansvarlige også selv har interviewet deres samarbejdspartnere. Så vi har fået meget mere end en evaluering: Vi har fået redskaber og nye metoder til at udvikle os. Vi er blevet klogere på, hvordan vi skaber mod- og medspil. Og sidst, men ikke mindst, har vi fået et skærpet fokus på, hvordan det forpligtende samarbejde fremover skaber værdi for os.”