Evaluering af Klynge for arbejdsmiljø, sygefravær og sundhedsfremme

I Magistratsafdelingen for sundhed og omsorg i Aarhus Kommune, arbejder man med arbejdsmiljø, sygefravær og sundhedsfremme fra en central klynge. Ineva har evalueret den.

Konsulenter

Chefkonsulent

EVALUERING AF KLYNGE FOR ARBEJDSMILJØ, SYGEFRAVÆR OG SUNDHEDSFREMME

I Aarhus Kommunes Magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg (MSO) har der siden starten af 2012 været arbejdet i et såkaldt klyngesamarbejde. Et klyngesamarbejde forstås som:

Et udvidet netværkssamarbejde, hvor en direktion i et af de ni geografiske områder eller ledelsen af en specialiseret enhed påtager sig et fagligt afgrænset ansvar for opgaveløsning på tværs af områder (referat af møde i Hoved Arbejdsmiljø Udvalg, 16/1 2013) 

Indtil februar 2016 skete arbejde og indsatser med arbejdsmiljø, sygefravær og sundhedsfremme på tværs områderne, som MSO er opdelt i. Ressourcerne hertil var forankret dels i forvaltningen og dels i de geografiske områder. I foråret 2016 besluttede man imidlertid at oprette en klynge for arbejdsmiljø, sygefravær og sundhedsfremme og dermed gøre arbejdet med disse tre områder til et anliggende for en klynge-enhed forankret i forvaltningen. 

Evalueringen af klyngen havde udgangspunkt i formålsbeskrivelsen for Klyngen for Arbejdsmiljø og Sygefravær og havde dermed til opgave at følge op på blandt andet: 

  • Om klyngen bidrager med ét fælles og samlet fokus på opgaver og indsatser indenfor arbejdsmiljø, trivsel, sygefravær og sundhedsfremme
  • Om klyngen tilbyder relevante kompetencer og faglige ressourcer inden for arbejdsmiljø, sygefravær og sundhedsfremme, som allokeres til særlige opgaver
  • Om arbejdsmiljørepræsentanter og ledere via kontaktpersonsordningen oplever at have én indgang til Klyngen i forhold til understøttelse af den lokale drift

 

Evalueringen blev gennemført kvalitativt på baggrund af interviews med klyngekonsulenterne, en gruppe arbejdsmiljøledere, en gruppe arbejdsmiljørepræsentanter, HovedArbejdsmiljøudvalget, repræsentanter fra direktionerne og klyngens strategiske partner.

Alle datakilder er blevet analyseret, og der er udarbejdet en rapport, der har haft til hensigt at skabe nuancerede forklaringer på, hvilke implikationer klyngestrukturen har for arbejdet med arbejdsmiljø, sygefravær og sundhedsfremme i Sundhed og Omsorg samt komme med anbefalinger til, hvordan organiseringen med fordel kan understøttes fremadrettet.   

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/Sk%C3%A6rmbillede%202023-01-18%20kl.%2015.18.40.png?itok=sW3gnufR

Inevas tilgang til design af evaluering er ukompliceret og fremadskuende. De er lynhurtige til at få skabt sig en brugbar organisationsforståelse. De leverer et enkelt og fleksiblet set-up, som svarer til det reelle evalueringsbehov (Maj Morgenstjerne, Udviklingschef /  Strategi og Udvikling / MSO)