Evaluering af fusion i Infocenter Struer

Ineva har gennemført en organisatorisk evaluering af Infocenter Struer to år efter sammenlægningen af Struer Bibliotek, Borgerservice og Turistbureau.

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent

Organisatorisk evaluering af fusion i Struer Kommune

I Struer Kommune har en sammenlægning af Struer Bibliotek, Borgerservice og Turistbureau resulteret i Infocenter Struer. Sammenlægningen betød en fysisk sammenlægning, hvormed en række medarbejdere fik nyt arbejdssted, ligesom en række opgaver blev lagt sammen i et nyt fællesområde som er bemandet med personale fra alle tre fagligheder. Målet med sammenlægningen var klar, nemlig at Infocenter Struer skal være borgere og besøgende i Struer Kommunes naturlige indgang til både kommunen og til information om området. 

To år efter sammenlægningen var der i direktionen ønske om at evaluere, hvilke effekter, udfordringer og potentialer, der fandtes i forlængelse af sammenlægning, både på det interne organisatoriske niveau og i forhold til borgernes oplevelse af service. I samarbejdet mellem styregruppen for Infocenteret og Ineva blev der tilrettelagt og gennemført en evaluering, hvor fokus var at identificere dels situationen i Infocenteret ved evalueringens gennemførsel, og i høj grad også hvilke udfordringer og løsninger, der kunne findes fremadrettet. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/waldemar-brandt-RGumRVmV0MY-unsplash.jpg?itok=60tk5akg

Kommunaldirektør Claus Damgaard fortæller om processen:

"Struer Kommune har brugt Ineva til en evaluering af Infocenter Struer, efter det havde eksisteret i 2 år. Ineva/Malene Dinesens tilgang til evalueringen var på samme tid målrettet, ydmyg og meget procesorienteret. Både ledelse, medarbejdere og brugere blev involveret og resultatet er bestemt meget brugbart. Det er nu et værdifuldt redskab til vores fremtidige løsninger, som gennem interviews og spørgeskemaer er dokumenteret som efterspurgt."