Evaluering af forsøgsmodeller i VIA University College

Ineva har i samarbejde med Inpractica evalueret VIAs arbejde med forsøgsmodeller i forhold til arbejdstidsaftaler for medarbejderne

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent

Evaluering af forsøgsbestemmelser i lokalaftale og kulturel analyse

Ineva har i samarbejde med Inpractica evalueret projektet "Forsøgsbestemmelserne i lokalaftalen i Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling" hos VIA University College. Projektet omhandlede at afprøve nye arbejdstidsaftaler for medarbejdere ansat på Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, hvor en gruppe medarbejdere fik andre aftaler end lokalaftalens bestemmelser om arbejds- og normtid.

Evalueringen fokuserede på, hvilke effekter forsøgsbestemmelserne havde i forhold til blandt andet arbejdsglæde og effektivitet. Derudover bidrog evalueringens eksplorative fokus til en kulturforståelse af organisationen, altså også løsrevet fra de aktuelle forsøgsbestemmelser. Dette opstod grundet et evalueringsdesign, hvor mange aktører var repræsenteret, og der i interviews blev skabt dialogiske samtaler, der både bidrog til refleksion og nuancerede forklaringer, som evaluator kunne ’give tilbage’ til organisationen. 

Evalueringen blev gennemført i løbet af hele forsøgsperioden, og gav mulighed for dels at få klarhed over, hvad de to forsøgsmodeller bidrog med, ligesom evalueringen skabte refleksion og udvikling hos både medarbejdere og ledere. Dermed blev evalueringen i VIA University College ikke kun en bagudrettet evaluering, men i høj grad også en fremadrettet organisationsudvikling. 

 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/jordan-encarnacao-c0rplvWqyZk-unsplash.jpg?itok=ZC-hGx6y