Evaluering af Forberedelse til Forældreskab

i 2022-2023 evaluerer vi Center for Forældreskabs projekt, hvor de nyskaber og nytænker forberedelse til fødsel og forældreskab. En udvikling af et både online og offline forløb for forældre, der ikke kun skal forberedes til fødsel men også forældreskabet, skal evalueres.

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent
Seniorkonsulent

Center for Forældreskab har skabt et online univers med tilhørende fysiske møder med andre forældre(par) for alle kommende forældre. Projektet er en ambitiøs nytænkning af hele det forberedelsesforløb, forældre gennemgår hos jordemødre og sundhedsplejersker, når der er barn på vej. Hos Ineva har vi været med i projektet siden udviklingsfasen og har løbende givet databaserede input til forskellige delelementer i både proces og produkt.

I Ineva undersøger vi, hvordan denne nye form for fødsels- og forældreforberedelse skaber en (anden) værdi ift. den forberedelse, forældrepar hidtil er blevet tilbudt i offentligt regi. Der er mange spændende nuancer, som evalueres i dette projekt; vi kan bl.a. nævne

  • Hvilken betydning CEFO’s online univers har for forældrenes følelse af forberedelse
  • Hvilken virkning kombinationen af online og fysiske møder skaber 
  • Hvordan fagpersonalet griber det nye koncept i en praksis der i høj grad påvirkes af mange udefrakommende omstændigheder

Samarbejdet med CEFO er interessant og yderst konstruktivt: samarbejdet bærer præg af, at man i CEFO ikke er bange for at tage tyren ved hornene og evaluere mens man udvikler. Dette betyder, at vi har kørt mange evalueringsloops af enkelte elementer og at Ineva på den måde bidrager med databaseret viden undervejs, der kan bidrage til en hensigtsmæssig udvikling af projektet – særligt fordi man i CEFO er agile til at justere ind undervejs.

Samarbejdet med CEFO er både fagligt og metodisk interessant, og vi er i Ineva glade for, at kunne bidrage til udviklingen på et område, der berører så mange borgere og tilmed ligger os meget på sinde. 

 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/freestocks-ux53SGpRAHU-unsplash.jpg?itok=wXm2ldV6