Evaluering af Flere unge i uddannelse

Ineva har i en treårig periode været evaluator på projektet "Flere unge i uddannelse".

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent

Evalueringen af Flere unge i uddannelse foregik løbende i hele projektperioden

”Flere unge i uddannelse” er en del af SATS-puljen "Ung og Sund", og projektet har været forankret i Rusmiddelcenter Odense, hvor man igennem en treårige periode har arbejdet målrettet med at sikre mindsket frafald på ungdomsuddannelserne på grund af misbrug af rusmidler.

Ineva har været tilknyttet som evaluator alle tre år, hvor udviklingen er blevet fulgt tæt og understøttet. Evalueringen blev igennem de tre år meget udviklingsorienteret, hvilket betød, at der kunne skabes viden og udvikling, der hvor evalueringen blev lavet.

Der var løbende i projektet opsamlinger, både skriftligt og igennem proces, på den viden evalueringen skabte. I den afsluttende fase af projektet skrev evaluator sammen med projektgruppen en håndbog, der sikrer at projektets viden om håndtering af rumiddelproblematikker på ungdomsuddannelser bliver formidler til vejledere på ungdomsuddannelser både i Odense Kommune og i resten af landet.

 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/gras-grun-6ScKApDyAMQ-unsplash.jpg?itok=8PKTaggW

Hasse Jacobsen, Rusmiddelcenter Odense udtalte i forbindelse med projektet:

“Malene Skov Dinesen er evalueringskonsulent på et projekt omkring unge og rusmidler, hvor vi udover at bygge bro mellem den unge og behandlingen også støtter udarbejdelsen af rusmiddelpolitikker på ungdomsuddannelser i Odense Kommune samt formidler viden til de unge, medarbejdere og forældre. Malenes evalueringsindsats smitter tilbage på indsatsen, og vi opnår på denne måde hele tiden at optimere vores tilbud. Malene har en imødekommende tilgang med respekt for vores vilkår. Hun har en måde at foretage feltarbejde hos vores samarbejdspartnere, der er tillidsvækkende, og det betyder, at vi har en høj kvalitet i tilbagemeldingerne, som Malene evner at sætte spil hos vores projektmedarbejdere på konstruktiv, kreativ og innovativ vis. Malene er således en ressource for vores projekt.”