EVALUERING AF EVU ADMINISTRATIONEN SOM PARTNER

Evalueringen blev gennemført med et narrativt udgangspunkt, hvilket betød, at der i særlig grad var opmærksomhed på deltagernes konkrete erfaringer. Derudover var det vægtet højt, at der var bred inddragelse af aktører, hvormed både medarbejdere, administrative ledere og direktør blev interviewet.

Konsulenter

Seniorkonsulent

I februar 2016 igangsatte EVU (Efter- og videreuddannelse) Administrationen på VIA University College et udviklingsforløb, som havde til formål at implementere partnerskabstænkning i EVU Administrationen, således at de administrerende medarbejdere i højere grad kunne agere som ligeværdige partnere i værdikæderne omkring kerneopgaven i samarbejdet med resten af organisationen. Ineva evaluerede forløbet i foråret 2017.

Evalueringen blev gennemført med et narrativt udgangspunkt, hvilket betød, at der i særlig grad var opmærksomhed på deltagernes konkrete erfaringer. Derudover var det vægtet højt, at der var bred inddragelse af aktører, hvormed både medarbejdere, administrative ledere og direktør blev interviewet. Denne undersøgelsestilgang blev valgt for at kunne nuancere forståelsen af og udfolde narrativer om, hvordan partnerskabet fungerede i praksis, herunder hvor det gik godt – og hvor det kunne blive bedre – og dermed understøtte anvendeligheden i praksis.

Formålet med evalueringen var således at fremdrage narrativer af, hvordan administrationen arbejdede og agerede efter udviklingsforløbet set i relation til formål og principper, der var opsat i forbindelse med kompetenceudviklingen. Et væsentligt element i dette var dermed at fremdrage de forskelle og den værdi, der opstod i praksis på baggrund af kompetenceudviklingsforløbet og de organisatoriske forandringer, der blev gennemført og opstod sideløbende med dette. Igennem disse narrativer var formålet yderligere at tydeliggøre for organisationen, hvad der havde skabt forandring og værdi. Dermed fokuserede evalueringen ikke blot på hvad der var blevet anderledes, men også på at fortælle om den ændrede praksis og selvforståelse, som havde muliggjort forandringerne. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/EVU.png?itok=l83PJUmk