Evaluering af Dansk Boldspils Unions Kommunestrategi og Velfærdsalliance-samarbejdet

DBU varetager et stort samfundsmæssigt ansvar i deres Kommunestrategi og Velfærdsalliancer, hvor fodbolden bruges som løftestang. Ineva har evalueret indsatsen.

Konsulenter

Chefkonsulent
Seniorkonsulent

 

I 2013 udarbejdede DBU en projektbeskrivelse med overtitlen: DBU Kommunestrategi: Sundhed – Børn & unge – Social indsats. Formålet var at intensivere DBU’s samarbejde med det kommunale niveau. DBU ønskede at afprøve sin egen evne til, i samarbejde med udvalgte kommuner, at indgå i en samfundsmæssig indsats inden for førnævnte hovedområder med fodbold som middel og med DBU, Lokalunionerne og klubberne som aktive aktører. Efterfølgende blev Velfærdsalliancer tilføjet sideløbende med indsatsen, som en formaliseret partnerskabsaftale kommunerne kunne indgå med DBU.

Ineva har i løbet af vinteren 2016 og foråret 2017 evalueret begge strategier. Evalueringens fund bygger på både kvantitativt og kvalitativt data, indhentet gennem både en spørgeskemaundersøgelse udsendt til strategiens udførende led; kommunerne og foreningerne samt interviews med alle strategiens aktører; både udførende og administrerende led.

Evalueringsrapporten blev afleveret til DBU 1. Maj 2017 og en uge senere blev den bearbejdet og overleveret ved en workshop, hvor Ineva og beslutningstagere fra DBU deltog og i fællesskab fik taget hul på snakken om fremtiden for strategierne på baggrund af evalueringens fund. Disse omfatter blandt andet:

  • Kommunestrategien har været et succesfuldt redskab til at skabe tættere kontakt mellem kommunerne og DBU.

  • De tre hovedområders politiske og faglige relevans har betydet, at de har bidraget positivt til rammesætningen af strategien og til omdrejningspunktet for dialoger mellem lokalunioner, klubber og kommuner.

  • Det er lykkedes for DBU at bruge fodbolden som en løftestang og derved understøtte kommunernes samfundsmæssige ansvar. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/julien-rocheblave-F3M8FmvWQo4-unsplash.jpg?itok=PPPAohpQ

DBU har med Ineva som evaluator af DBU's kommunestrategi og velfærdsalliancer fået indsigt i viden fra alle de interessenter, der er indgået i partnerskaberne. Kvalitative og kvantitative analyser har været med til at få indsigt hele vejen rundt.  En tydelig konklusion samt konkrete anbefalinger har været yderst brugbart i DBU's videre arbejde med henblik på en ny strategi på området. Et konstruktivt og dynamisk samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af evalueringen har samtidig bekræftet DBU's positive og professionelle indtryk af Ineva (Kenneth Grønlund Rasmussen, daværende konstitueret breddechef)