Evaluering af "Børn der vil bevæges"

Ineva har i en tre-årig periode fulgt projektet Børn der vil bevæges som evaluator. Projektet havde fokus på at styrke overgange mellem SFO og forening for udsatte børn.

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent
Chefkonsulent

’Børn der vil bevæges’ var et projekt, som havde til formål at udvikle metoder og modeller for at samarbejde tværfagligt og sammen med forældre og frivillige i foreninger om at gøre udsatte børn mellem 6 og 10 år klar til at være aktive i deres lokale idrætsforeninger. Projektet var et samarbejde mellem de fire SFO’er tilknyttet Holme Skole, Kragelundskolen, Rundhøjskolen og Skåde Skole, VIA University College, Børn og Unge i Aarhus Kommune og lokale idrætsforeninger i 8270 Højbjerg. 

Projektet havde jf. den oprindelige projektbeskrivelse som sit helt overordnede formål, at foreningsverdenen og det professionelle system (de fire involverede SFO’er) i samarbejde skulle udvikle, afprøve og finde frem til den bedst mulige model for tværfagligt samarbejde om at give udsatte og stærkt udsatte børn i område 8270 Højbjerg i Aarhus Kommune mulighed for at deltage i foreningslivet. Dette med henblik på at finde frem til en indsats, der skulle styrke netværket mellem SFO og foreninger, potentielt give anledning til, at de involverede børn kunne bryde med social arv og dermed få nye muligheder i livet.

Ligesom arbejdet med målgruppen, var metodeudvikling også en grundpille i projektet. Projektets metodiske spor havde et overordnet formål, der handlede om en sammentænkning af risikofaktorer og risikoadfærd med henblik på en tidlig forebyggende indsats, eksempelvis over for bekymrende fravær. Arbejdet havde til hensigt at munde ud i forslag til nye indsatser på området. Projektet var tænkt som et arbejde med metode-, model- og kompetenceudvikling, og projektresultaterne kan potentielt danne grundlag for nye indsatser på området fremover. 


Ineva var tilknyttet som evaluatorer gennem hele projektperioden – fra opstart til afsluttende konference. 

 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/annie-spratt-ajY31ULBU2M-unsplash.jpg?itok=NykIKLp9