Christina Stengaard Jensen

Juniorkonsulent

CHRISTINA ER JUNIORKONSULENT I INEVA

Christina er studerende på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet, hvilket har givet hende en stærk tværfaglig viden inden for det brede sundhedsbegreb, herunder politiske, sociale, naturvidenskabelige og økonomiske tilgange til forbedring af befolkningssundhed.

Fra det folkesundhedsvidenskabelige studie bringer Christina en metodestærk profil både inden for det kvalitative såvel som det kvantitative. Gennem uddannelsen har Christina stiftet bekendtskab med udvikling, implementering og evaluering af komplekse interventioner, hvilke har givet hende stærke teoretiske, analytiske og metodiske kompetencer indenfor evalueringsarbejdet.

Christina er trænet i at anskue problemstillinger fra flere vinkler og tænke løsninger ind i en tværfaglig sammenhæng. Hendes tværfaglige og metodestærke profil bidrager til evalueringer som er anvendelsesorienteret og tilpasset den konkrete kontekst, så evalueringen kan anvendes som et læringselement hos slutbrugeren.

 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/personer_top/public/FotografenErP%C3%A5Vej.png?itok=9txDJNsV

Christina...

nyser væsentlig højere end de fleste

har fået fjernet et par ribben (samme dag som der var spareribs i kantinen)

har aldrig set serien ”Friends”