CASES

Du er her

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/Ineva%20del%202_0019.jpg?itok=3LZy5zRS

Cases

Ineva har gennem årene arbejdet sammen med mange rigtig spændende kunder. Her på siden kan du læse om konkrete projekter, forløb og opgaver og på den måde blive lidt klogere på, hvad det er vi laver og hvilke tilgange vi har til forskellige evalueringsdiscipliner.

Alle Borgerservice Iværksætteri Kultur Natur og friluftsliv Sundhed Uddannelse Dagtilbud og skole Sociale forhold og beskæftigelse
Designskolen i Kolding skal institutionsakkrediteres. I den forbindelse har Ineva gennemført en foranalyse for at afdække hvad der skal udvikles for at opnå akkrediteringen.
I arbejdsmarkedsafdelingen i Ikast-Brande kommune skal evalueringer bidrage til kvalificering af de professionelle beslutninger om hvad borgerne skal tilbydes
Psykiatrien i Region Syd har igangsat en ambitiøs kompetenceudviklingsplan med det formål at halvere tvang inden 2019. Ineva arbejder understøttende med evaluering.
Ineva har evalueret den organisatoriske struktur omkring klynger og arbejdet med opbygning af evalueringskapacitet i Aarhus Kommunes magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg
Dagtilbudsledere og pædagogiske ledere har været på to-dages kursus hos Ineva for at styrke kompetencerne til at lave og anvende evaluering som en innovativ del af den pædagogiske hverdag
Early Warning rådgiver virksomheder i krise og under konkurs og hjælper dem igennem den vanskelige tid. Ineva har gennemført en kvalitativ analyse for at give mere viden om hvordan.
Samtlige ledere og pædagoger har været på kursus eller fyraftensmøde med fokus på at evaluering blev en understøttende del af det pædagogiske arbejde.
Ineva har sammen med en arbejdsgruppe på KVUC lavet ny model til evalueringen af undervisningen
Ineva har i en treårig periode været evaluator på projektet "Flere unge i uddannelse".
Ineva har i samarbejde med Inpractica evalueret VIAs arbejde med forsøgsmodeller i forhold til arbejdstidsaftaler for medarbejderne
Ineva har gennemført en organisatorisk evaluering af Infocenter Struer to år efter sammenlægningen af Struer Bibliotek, Borgerservice og Turistbureau.
Evaluering af udslusningsprojekt for indsatte og deres familier
Ineva har sammen med Alexandra Instituttet evalueret Slagelse Kommunes veteranindsats
Ineva har sammen med Alexandra Insituttet evalueret det nationale videncenter, som drives af de syv danske professionshøjskoler
Ineva har lavet flere evalueringer for Folketinget - blandt andet evaluering af spillet Politiker for en dag
Ineva har gennemført en borgertilfredshedsundersøgelse i Rudersdal Borgerservice med fokus på digital medbetjening
Evaluering af ledelsesforløb om Relationel koordinering
Evaluering af hovedaktivitet 4 i ’Fremtid i bornholmsk byggeri' for Dansk Byggeri
Ineva har i en tre-årig periode fulgt projektet Børn der vil bevæges som evaluator. Projektet havde fokus på at styrke overgange mellem SFO og forening for udsatte børn.
Ineva har evalueret Frederiksberg Ny Skole med fokus på effekterne af aldersintegration og skolens særlige tilgang til læring og trivsel
Ineva har evalueret Vold som Udtryksform for Socialt udviklingscenter SUS
I foråret 2017 gennemførte Ineva en evaluering af SPININ udrulningsprojektet med fokus på at tilvejebringe viden og forståelse af, hvordan og med hvilke effekter SPININ-metoden anvendes, forankres og forvaltes af de involverede parter.
Ineva skal frem til 2025 følge udviklingen af Naturpark Amager tæt - evalueringen indeholder både en repræsentativ undersøgelse blandt befolkningen tæt på parken og en stor mængde kvalitativ data.
Evalueringen blev gennemført med et narrativt udgangspunkt, hvilket betød, at der i særlig grad var opmærksomhed på deltagernes konkrete erfaringer. Derudover var det vægtet højt, at der var bred inddragelse af aktører, hvormed både medarbejdere, administrative ledere og direktør blev interviewet.
Ineva har gennemført en brugerundersøgelse i kontaktcenteret i Rudersdal Kommune med fokus på borgernes oplevelser og dialogen mellem borger og kommune ved telefoniske henvendelser.
Ineva har gennemført evaluering af første bølge af Bevæg dig for livet - DGI og DIF vision frem imod at Danmark bliver verdens mest aktive nation
Ineva har gennemført En effektevaluering af kommunens anvendelse af deltagerbudgetter med fokus på metodens potentialer og muligheder.
Ineva har i samarbejde med Capital of Children evalueret kreative, legende og samskabte læringsmiljøer i projektugen Billund Builds ’Nature’ på skoler og i dagtilbud i Billund Kommune.
I Magistratsafdelingen for sundhed og omsorg i Aarhus Kommune, arbejder man med arbejdsmiljø, sygefravær og sundhedsfremme fra en central klynge. Ineva har evalueret den.
Ineva deltog på Center for Stabiliseringsindsatsers kompetenceudviklingsdage med et oplæg om vidensinformeret ledelse
Ineva har gennemført en evaluering af DGI´s værdiskabelse, og herigennem skabt viden omkring effekter af både organisation og forvaltning.
Ineva har gennemført en evaluering af borgerbetjeningen i Odsherred Kommune med fokus på kommunens telefonbetjening, tidsbestillingssystem samt brug af Den Digitale Hotline (DDH).
Ineva har gennemført en intern evaluering af REHPA – Danmarks nationale videncenter for rehabilitering og palliation frem op imod REHPAs Strategi 2025.
i 2022-2023 evaluerer vi Center for Forældreskabs projekt, hvor de nyskaber og nytænker forberedelse til fødsel og forældreskab. En udvikling af et både online og offline forløb for forældre, der ikke kun skal forberedes til fødsel men også forældreskabet, skal evalueres.
I 2022-2023 evaluerer vi Dansk Center For Undervisningsmiljøs (DCUM) projekt med helhedsorienterede studieplaner. Minstudieplan.dk og oplysningsmateriale er projektets produkt, og Ineva er tilknyttet for at vurdere disses virkninger.
I 2022-23 evaluerer vi konsulenthuset TrinTrins projekt om, hvordan kreativitet i ledelsen kan øge den mentale sundhed på tre landbrug.
Ineva har i efteråret 2016 gennemført en evaluering af breddeidrætsprojektet ’Ta’ chancen – fra sværvægt til letvægt’ i Aabenraa Kommune.
Ineva har evalueret et projekt under Kompetenceudviklingsplanen i Region Syd frem mod halvering af tvang
Ineva har gennemført en evaluering af pilotprojektet Music Business 2020, som var igangsat som et fælles projekt til medlemmerne af de tre komponistforeninger; DJBFA, DPA og DKF.
Ineva har gennemført en effektevaluering af et større uddannelsesprojekt i Vejle Kommune Dagtilbud
Evaluering af ledelsesstrukturen og organiseringen af kulturproduktionscenter Godsbanen
Projekt Solsikken var en nærmiljøindsats i et boligområde i Thisted, som havde fokus på sundhed og trivsel for borgerne
Ineva arbejdede i efteråret 2015 og foråret 2016 sammen med Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark i forbindelse med etableringen af sitet mindhelper.dk.
Ineva har evalueret projektet 'VIA-bibliotekerne som central aktør i entreprenørskabsundervising'
Ineva har fornøjelsen af at være en del af et nytænkende og innovativt tiltag på beskæftigelsesområdet i Ikast-Brande Kommune. Visionen i projektet handler om at aktivere erhvervslivet i kommunen i forhold til aktivering af de borgere, der har sværest ved at blive en del af arbejdsmarkedet
DBU varetager et stort samfundsmæssigt ansvar i deres Kommunestrategi og Velfærdsalliancer, hvor fodbolden bruges som løftestang. Ineva har evalueret indsatsen.
Ineva evalueret Fremtiden Dagtilbud, der er en strategi på dagtilbudsområdet i Odder Kommune
En evaluering af viden- og innovationsmiljøet for de studerende, virksomheder og uddannelsesinstitutioner på Navitas.
Ineva evaluerer løbende mitassist.dk; et rådgivningssite for drenge
Ineva har understøttet læringsaktivister i Aarhus Kommune hen mod en bæredygtig læringskultur
I Tværfaglig enhed gør de et kæmpe arbejde for den tidlige indsats i de aarhusianske dagtilbud - vi har hjulpet det arbejde på vej ved at styrke kompetencerne til mål- og evalueringsarbejdet
Naturvejlederordningen blev evalueret med fokus på at give viden til aktualisering af ordningen.
Ineva har evalueret naturvejlederuddannelsen i Danmark