Capital of children: Billund builds ’nature’

Ineva har i samarbejde med Capital of Children evalueret kreative, legende og samskabte læringsmiljøer i projektugen Billund Builds ’Nature’ på skoler og i dagtilbud i Billund Kommune.

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent
Chefkonsulent
Seniorkonsulent

Billund Builds er en projektuge for Billund Kommunes dagtilbud og skoler, hvor omdrejningspunktet er at skabe rammer for læring gennem leg, engagement, samskabelse, udfordringer, kreativitet og nysgerrighed. Billund Builds lægger op til, at både børn og voksne arbejder i åbne, kreative og eksperimenterende processer under et fælles overordnet tema med henblik på at udvikle 21st Century Skills samt at fremme et tværfagligt læringsfællesskab, som både børn og voksne har mulighed for at påvirke.

I uge 5 2018 blev Billund Builds gennemført for tredje gang – denne gang under det overordnede tema ’Nature’. Det er således projektugen Billund Builds ’Nature’, der har været genstand for evalueringen, som er gennemført i et tæt samarbejde mellem Ineva og Capital of Children Office. Evalueringen er udarbejdet med afsæt i en innovativ participatorisk tilgang til evaluering med et særligt fokus på at udbrede metode, kompetencer og organisering. Således er en betydelig del af dataindsamlingen også gennemført som deltagerobservation i projektugen på skoler og i daginstitutioner. 

Foruden evalueringens sigte på at komme med konkrete anbefalinger til det fremtidige arbejde med flere spændende og udbytterige Billund Builds projektuger, har evalueringen også haft til formål at etablere viden om, hvilke effekter Billund Builds ’Nature’ giver i forhold til opbygning af kompetencer hos både børn og voksne. Dette blandt andet med udgangspunkt i spørgmålene:

Hvilke forhold, kontekster og mekanismer, virker befordrende for, at de fagprofessionelle kan facilitere og gennemføre læringsforløb karakteriseret ved at være åbne og samskabte med børn, kreative og skabende samt legende og eksperimenterende?

Hvordan bidrager kompetenceløft i og organisering af Billund Builds til at udvikle/styrke personalets kompetencer til en faciliterende rolle?

 

 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/jelleke-vanooteghem-Wa-HNVNskTI-unsplash_0.jpg?itok=b61e4UJu

Videnschef i Capital of Children, Karin Møller Villumsen udtaler om samarbejdet:

At samarbejde med Ineva om hele evalueringsforløbet fra design over gennemførelse til analyse og udarbejdelse af rapporten har været med til at kvalificere både beslutninger, metodevalg og resultatet. Det har været spændende og lærerigt at samarbejde med så evalueringskompetente konsulenter fra Ineva. Vores rollefordeling har suppleret hinanden på bedste vis, så vi også har kunnet sikre en lokal forståelse og forankring af evalueringsarbejdet i Børnenes Hovedstad, Billund. Jeg har været utrolig glad for samarbejdet med Ineva. De deler ud af deres store viden om evaluering med et stærkt fokus på anvendelse. Og så er de bare super nemme og behagelige at samarbejde med.