Bliv klogere på evaluering og viden her

Du er her

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/Ineva_0004%201.jpg?itok=pFMFSyp4

Artikler

december 2018
Den socialøkonomsike investeringsmodel (SØM) er udarbejdet som netop det - en investeringsmodel. Men der er også et evalueringspotentiale i modellen, og med en forandringsteoretisk tilgang bliver det muligt at etablere realistisk økonomisk evaluering.
november 2018
Denne artikel har til formål at udfolde den etisk forsvarlige evalueringspraksis og derved bidrage til etisk refleksivitet i evalueringsarbejde.
april 2018
Hovedmålet med datavisualisering er at formidle information effektivt og klart. For at gøre dette, må både funktionalitet og æstetik gå hånd i hånd.
april 2018
Hvordan evaluering af studierelaterede projekter og arbejdet med grundlæggende antagelser kan understøtte transformativ læring hos studerende
februar 2018
Om anvendelsen af det telefoniske interview som metode til dataindsamling i forbindelse med evaluering
januar 2017
Hvordan er det lige man går i gang med et eksplorativt og åbent observationsstudie suppleret med mini-interviews, der ikke på forhånd er rammesat af andet end en overskrift? Hvordan bestemmer man sig klogest for, hvor man skal befinde sig henne i sit observationsfelt, og hvem man skal snakke med? Og hvornår er man ’færdig’?
april 2016
Evaluativ ledelse knytter evalueringsmetode, -teori og praksis sammen med ledelsesfeltet med det formål at understøtte organisationen frem imod bedst mulige resultater.
november 2015
Vi hører ofte at, 'vi evaluerer hele tiden'. I denne artikel påstår vi noget andet - nemlig at det der omtales i virkeligheden er refleksion. Og det er ikke evaluering.
juni 2015
Realistisk evalueringskapacitet handler om, at evalueringskapaciteten skal være bæredygtig og samtidig gøre os i stand til at forstå, hvad der virker i virkeligheden
april 2015
Begrebet "VIKTORE" bidrager med argumenter om den virkelighed, som indsatser og programmer igangsættes i og som dermed påvirker hvilke effekter der opstår og ikke opstår
december 2012
I evalueringsarbejdet kan interviews ofte kombineres og suppleres med observationer, fordi observationer giver nye vinkler og understøtter de fortalte historier fra interviews og øvrigt datamateriale
november 2011
Hvem sagde opskrift er udgivet i CEPRA-striben og omhandler hvilke processer og overvejelser, der med fordel kan gøres ved opstarten til en Innovativ evaluering
januar 2010
Vores holdning er, at evaluering giver mening, hvis man måler fremad i stedet for at holde bogføring over fortidens gøren og laden. Vi har en innovativ tilgang til evaluering, som gør det muligt at udvikle og kvalificere den situerede, professionelle praksis gennem evaluering set som en systemisk og refleksiv aktivitet.
januar 2010
Evaluering skal drive innovation af praksis og give mening for praktikerne i deres organisatoriske opgaver. Det skal skabe udvikling og ikke bare måle praksis bagudrettet eller vurdere på ikke relevante mål.