Analyse om årsager til og løsninger på virksomheders krise og konkurs

Early Warning rådgiver virksomheder i krise og under konkurs og hjælper dem igennem den vanskelige tid. Ineva har gennemført en kvalitativ analyse for at give mere viden om hvordan.

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent

Mere viden om hvorfor virksomheder kommer i krise og konkurs - og hvordan Early Warning bedst muligt kan hjælpe

Ineva har i forbindelse med dette projekt besøgt en række virksomheder der enten stod midt i en krise eller havde været igennem en krise med deres virksomhed - og enten var gået konkurs eller kommet igennem udfordringerne. Målet med besøgene var at indsamle viden om, hvilke menneskelige mekanismer, der sættes i gang, når ejerledere kommer i vanskeligheder med deres virksomhed. Der var fokus på ansvaret over for medarbejderne, oplevelse af at tabe sin identitet som menneske, krise i familien og en lang række andre elementer. 

Analysen blev gennemført for Early Warning, som uden Væksthusene er et tilbud til danske virksomheder om gratis, fortrolig uvildig rådgivning til virksomheder i krise og under konkurs. Early Warning ved igennem andre undersøgelser, at de gør en kæmpe forskel både økonomisk og menneskeligt, og ønskede med denne analyse at få nuancererede forklaring på det menneskelige aspekt.

Analysen resultaterede i både forklaringer på hvilke elementer, der har betydning når krisen opstår og herunder fire personaer, som illustrerer forskellige ejertyper, der både kommer i kriser af forskellige årsager og ikke mindst reagerer meget forskelligt på det. Derudover indeholdt analysen inspiration til hvordan rådgiverne fra Early Warning med fordel kan bevæge sig mellem at være ekspert og facilitator i rådgivningen, så der opstår det største potentiale for udvikling.

Rapporten kan læses her: http://startvaekst.dk/earlywarning.dk/bagvedliggendeaarsager

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/annie-spratt-sggw4-qDD54-unsplash.jpg?itok=la_LPxKL