Foranalyse vedr. institututionsakkreditering på Designskolen Kolding

Designskolen i Kolding skal institutionsakkrediteres. I den forbindelse har Ineva gennemført en foranalyse for at afdække hvad der skal udvikles for at opnå akkrediteringen.

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent

Foranalyse frem imod udvikling af en kvalitetssikringspolitik på Designskolen Kolding

Designskolen i Kolding står som mange andre videregående uddannelser over for at skulle institutionsakkrediteres - nogen har allerede opnået akkrediteringen. For at blive institutionsakkrediteret skal der opbygges en kvalitetssikringspolitik. På Designskolen i Kolding bliver der arbejdet meget med at sikre høj kvalitet inden for skolens tre vidensben: Forskning, kunstnerisk udviklingsarbejde og viden fra praksis. I efteråret 2015 var der behov for overblik over, hvilke elementer af dette der umiddelbart kunne anvendes i forbindelse med institutionsakkreditering og hvad der er behov for at udvikle. 

Ineva gennemførte en for-analyse for at tegne et billede af, hvad der skal udvikles frem mod ansøgningen om akkrediteringen i 2017. Både ledelse og medarbejdere blev inddraget i processen, og der var hele tiden fokus på at finde balancen mellem at imødekomme akkrediteringens krav og samtidig være tro mod og fastholde den særlige kultur og fokus på det håndværksmæssige og kunsteriske, som er så særegent på Designskolen i Kolding. 

Processen resulterede i en rapport med 31 konkrete anbefalinger til, hvad er der skal fastholdes og hvad der skal udvikles for at skabe et godt kvalitetssystem. Der blev også givet et bud på, hvilken struktur kvalitetssystemet kan bygges op omkring. Ineva arbejder i 2016 fortsat med Designskolen om at komme fra anbefalinger til kvalitetspolitik og selvevaluering til akkrediteringen. 

En del af for-analysen blev gennemført i workshops og interviews, hvor alle medarbejdere og ledelse blev spurgt, hvad der definerer kvaliteten på Desingskolen Kolding. Alle udsagn kom igennem en analysemodel (som vi gerne vil fortælle om - så ring eller skriv endelige, hvis det vækker nysgerrighed), hvilket resulterede i denne wordle:

Wordle DK

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/convertkit-L58uwc_d9zY-unsplash.jpg?itok=zCXVHwN2