7
nov
8
nov

2-dages workshop: Design din evaluering - København

Kom på denne 2-dages workshop og gå derfra med et klart design, plan og evalueringsredskaber til din evaluering. Vi bidrager med værktøjer og sparring.

Undervisere

Chefkonsulent
Evalueringskonsulent
Dato: 
Tirsdag, 7. november 2023
Fra kl. 10.30-16
Dato: 
Onsdag, 8. november 2023
Fra kl. 9-14.30

 

Står du over for at skulle designe og gennemføre en evaluering? Og kunne du bruge en klar struktur, input, sparring og redskaber til at designe den? Så er denne 2-dages workshop noget for dig. I løbet af de to dage kommer du til at arbejde konkret med dit design. Vi bidrager med en struktur, sparring og redskaber, sådan at du når de to dage er gået har:

 • En forandringsteori til dit projekt eller din indsats
 • Et evalueringsdesign herunder en klar plan for hvem, hvornår og hvordan
 • Igangsættelse af udarbejdelse af evalueringsredskaber uanset om du skal anvende spørgeskema, interviews, observationer, mobil etnografi, kreative dataindsamlingsmetoder eller andet

 

INDHOLD

Workshoppen vil foregå som en vekselvirkning mellem korte, rammesættende oplæg og konkret arbejde. Vi arbejder ud fra en velafprøvet struktur, som sikrer at vi kommer godt omkring behovene i evalueringen, og får designet evalueringen solidt. Det er en vigtig præmis for workshoppen, at vi sikrer konkret og betydelig fremdrift i dit projekt, og at du dermed står med en klar plan efterfølgende. Oplæg fra underviserne vil være med afsæt i den struktur og de modeller, som vi arbejder med. 

Foruden det konkrete arbejde med din evaluering, får du materialer med hjem, der beskriver de skridt vi har gennemgået, så du selv eller sammen med dine kolleger kan gennemføre processen ved næste evaluering. 

Vi arbejder med følgende elementer på workshoppen:

 • Forandringsteori, så du får fastholdt den samlede antagelse om hvordan projektet eller indsatsen vil virke, for hvem og under hvilke omstændigheder
 • Skridtet fra forandringsteori til evalueringsdesign
 • Overblik over evalueringens informanter og respondenter, herunder overvejelser om hvordan vi bedst lykkes med at indsamle data med/fra dem. Vi arbejder med beslutning om antal informanter/respondenter ud fra den samlede population, projektets karakteristika og evalueringens formål og efterspørgsel. 
 • Evalueringsdesign indeholdende tanker om paradigme, evalueringsmodeller og evalueringsredskaber, og der tages beslutninger om designet, så der er en klar køreplan
 • Evalueringsredskaber. Vi arbejder med udvikleing af evalueringsreskaber, og du kommer godt i gang med dem, du skal bruge. Afhængig af hvilke dataindsamlingsmetoder der ligger i dit evalueringsdesign, og hvor mange forskellige informanter/respondenter der er, kan du ikke regne med at komme helt i mål. Men du kan komme godt i gang, og vi anbefaler naturligvis, at du arbejder med det, der er mest udfordrende, mens vi er sammen.  

 

MÅLGRUPPE

Workshoppen er for dig, der står over for at skulle gennemføre en evaluering af en indsats, et projekt eller en praksis. Det er en forudsætning for din deltagelse, at det er i en udviklingskontekst og at evalueringen skal have et lærende udgangspunkt. Der kan være mange evalueringsopgaver, hvor workshoppen kan være både bidragende og en effektiv måde at arbejde på. Står du over for at skulle evaluere implementering er en ny strategi, et projekt eller indsat for en særlig borgergruppe, et lederudviklingsforløb, et innovationsforløb eller en anden type forløb, hvor I ønsker at forbedre noget for nogen, Der er også nogle få typer af evalueringer eller måske særligt undersøgelser, hvor workshoppen ikke er det rigtige - er du ansvarlig for en borgertilfredshedsundersøgelse, en ledelsesevaluering eller den type, så er workshoppen ikke det bedste sted at kaste din energi. 

Hvis I er et evaluatorteam anbefaler vi helt klart, at I kommer sammen, så I kan sparre med hinanden og have en klar plan. 

 

ARBEJDSFORM

Deltagerne arbejder med egen case, og får løbende sparring fra underviserne. Vi håber og forventer også, at I har lyst til at give hinanden sparring, gode ideer og inputs, så der er mest mulig udveksling og læring på tværs. 

 

FORBEREDELSE

For at udnytte de to dage bedst muligt og undgå, at dit arbejde går i stå pga. uafklarede forhold, skal du regne med noget forberedelse. Du modtager en tydelig ramme og struktor for dit forberedelsesarbejde, så også det er nemt at gå til. Forberedelsen vil bestå i, at du er afklaret om en række forhold inden workshoppen. Særligt handler det om, at du har overblik over:

 • Projektet/indsatsens mål 
 • Evalueringens formål og efterspørgsel, herunder overblik over eventuelle forskellige interessenters forskellige efterspørgsler
 • Ressourcer til evalueringen, herunder tid til evalueringen (deadlines), økonomi, hvilke systemer I har til rådighed (eksempvis surveysystemer), hvilke kompetencer du kan trække på, hvor meget tid du selv har til evalueringen og hvor meget tid de øvrige aktører har til deltagelse i evalueringen. 

 

Du skal inden vi mødes sende en helt kort beskrivelse (10-15 linjer) af dit projekt, så vi kan forberede os bedst muligt. 

 

PRAKTIK OG PRIS

Workshoppen afholdes i København - præcist sted skrives senere

Kurset koster 3.500 kr. plus moms. 

Prisen indeholder forplejning (morgenmad, frokost, kage og al det slik og chokolade, du kan spise) og alle relevante materialer. 

Der er maksimalt 15 pladser på workshoppen, så vi er helt sikre på, at vi har god tid til sparring til alle. 

 
https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/Ineva%20marts%2016_014%20copy_0.jpg?itok=MWpu2_pN