22
maj

Workshop: facilitering og anvendelse af forandringsteori

På denne workshop får du konkrete redskaber til og træning i, hvordan der kan arbejdes med forandringsteori med inddragelse af de centrale aktører.

Undervisere

Indehaver og chefkonsulent
Evalueringskonsulent
Dato: 
Tirsdag, 22. maj 2018
Fra kl. 10-17
Sted: 
Frederiksgade 34, 1., 8000 Aarhus C

Udarbejder du forandringsteorier som en del af dit arbejde med projekter, indsatser og programmer? Og synes du, at det er vanskeligt at få forandringsteorien til at indfange det væsentlige, skabe retning for indsatsen og samtidig være et godt redskab til udarbejdelse af et stærkt og validt evalueringsdesign? 

På denne workshop får du konkrete redskaber til og træning i, hvordan forandringsteorien kan opbygges gennem facilitering af workshops med indsatsens centrale aktører. Forandringsteorien bliver stærkest og mest kvalificeret, når den udarbejdes og kvalificeres i samarbejde med de aktører, der ved noget om indsatsen og ved noget om den målgruppe, som indsatsen søger at skabe en forandring for. Ofte opleves det dog som komplekst og måske uoverskueligt at få de rette forklaringer på aktiviteter, kontekster, ressourcer og mekanismer. Vi hører ofte spørgsmål som:

  • Hvem skal deltage i udarbejdelse af forandringsteorien?
  • Hvilke datakilder anvender man til at udarbejde en forandringsteori?
  • Hvordan skal arbejdet laves?
  • Når man har lavet en forandringsteori, er den så et statisk dokument – hvad nu hvis man bliver klogere undervejs?
  • Hvornår stopper man – man kan jo identificere uendelige kontekster og mekanismer?
  • Hvordan kommer man fra at have en forandringsteori til at have et evalueringsdesign?
  • Og hvad kan forandringsteorien bruges til undervejs i udmøntningen og afviklingen af indsatsen?

 

Alle disse spørgsmål kommer vi til at behandle på workshoppen, som bliver en vekselvirkning mellem små oplæg og masser af konkret arbejde i praksis, således at de greb og metoder, der skal anvendes ’i den virkelige’ verden afprøves. 

Efter workshoppen vil du dermed både have fået inspiration og helt konkrete værktøjer til at gennemføre de processer, der skal til for at have en forandringsteori, der kan være understøttende for indsatsen og dermed understøtte opnåelse af målsætningerne.

Deltagelse på workshoppen forudsætter grundlæggende kendskab til at arbejde med forandringsteori. Såfremt du ikke har dette, og alligevel gerne vil deltage, vil vi bede dig om at kontakte os – så finder vi relevant litteratur, der kan give den grundlæggende forståelse. 

Pris: 2.900 kr. ex. moms. Der er fuld forplejning på dagen - inkl. frokost på Restaurant Grappa ved Åen, hvor vi går ned og får en pause midt på dagen. 

http://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/Ineva_%20551%20copy%202.jpg?itok=06MFwVcW