20
aug

Webinar om evaluering af krisehåndtering

Skal I evaluere håndteringen af Covid19? Eller en anden krisesituation? Så tilmeld dig dette webinar og bliv klogere på, hvordan I kan gribe det an.

Undervisere

Indehaver og chefkonsulent
Seniorkonsulent
Evalueringskonsulent
Dato: 
Torsdag, 20. august 2020
Fra kl. 14.00 - 16.00
Sted: 
Zoom

Har I på din arbejdsplads aktiviteret strategier eller arbejdsgange i forbindelse med udbruddet af corona, som I ikke vanligt arbejder ud fra? Og er I nysgerrige efter at vide, hvorvidt den særlige arbejdssituation har levet op til de formål, der er med den? Og måske også, hvad I kan lære til næste gang?

Hos Ineva har vi specifik erfaring med evaluering af krisehåndtering, herunder både at sætte os ind i krisemanualer, særlige funktionsbeskrivelser m.m. og derefter evaluere hændelsesforløb og opgaveløsning op imod dem. Vi ved, at evalueringer af krisehåndtering styrkes ved at indeholde en grundig hændelsesbeskrivelse, som danner udgangspunktet for forståelsen af evalueringen.  Vi ved også, hvor vigtigt det er, at evalueringer - og måske endda særligt evalueringer af krisehåndtering - munder ud i læringspunkter og skitserer tilhørende tiltag.     

Den viden danner udgangspunktet for dette webinar, som vil give deltagerne både greb, metoder og særlige opmærksomhedspunkter til når håndteringen af covid19 eller andre kriser skal evalueres.  

Programmet for webinaret er bygget op om evalueringens tre grundlæggende faser og vi kommer til at snakke om: 

1) Hvad er vigtigt i optakten til evaluering af krisehåndtering?

  • Afdækning af efterspørgsel og særlige læringsfoki 
  • Afdækning af evalueringens analytiske referencepunkter, herunder strategibeskrivelser, handleplaner m.m. og hvordan disse omdannes til evalueringsspørgsmål. 
  • Evalueringsdesign, herunder at få inddraget aktører både 'indefra' og 'udefra', så samarbejdsrelationer og kommandoveje inddrages i evalueringen

 

2) Gennemførelse af dataindsamling

  • Metoder - særligt fokus på spørgeteknikker og sammensætning af metoder  
  • Datamængde: hvornår har man perspektiver og data 'nok'  

 

3) Analyse og afrapportering

  • Analysestrategier 
  • Afrapporteringsformer og timing
  • Anvendelse af viden og læringspunkter samt evt. nye tiltag    

 

Det er gratis at deltage 

 

Webinaret afholdes via Zoom og det vil være muligt at stille spørgsmål undervejs via chatfunktionen.  

 

Vi glæder os til at 'se' jer. 

http://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/Sk%C3%A6rmbillede%202020-06-16%20kl.%2009.58.51.png?itok=uhVUPEB4