27
nov
28
nov
18
dec

Kursus: Data- og vidensinformeret ledelse og praksis

Dette kursus sætter fokus på, hvad data- og vidensinformeret ledelse og praksis er, hvordan der arbejdes med det i praksis - og ikke mindst hvordan både høj etik, kritisk tænkning og faglighed kan være naturlige elementer af det vidensinformerede arbejde.

Undervisere

Indehaver og chefkonsulent
Dato: 
Tirsdag, 27. november 2018
Fra kl. 10-16
Dato: 
Onsdag, 28. november 2018
Fra kl. 9-15
Dato: 
Tirsdag, 18. december 2018
Fra kl. 10-15.30
Sted: 
Ineva, Frederiksgade 34, 1., 8000 Aarhus C

Den databaserede ledelse, datadrevne ledelse, datainformerede ledelse og vidensinformerede ledelse og praksis er et tema, der for tiden har stort fokus, og som mange organisationer er i gang med at implementere. Og med god grund. For hvad kan være vigtigere end at have data og viden, der understøtter at vi træffer de bedst mulige organisatoriske beslutninger - og hurtigt justerer ind, når vi laver prøvehandlinger og afprøvninger af ny praksis? Hvad kan være vigtigere end at vide, om det vi igangsætter skaber de effekter og resultater, som var intentionen? Netop det, kan data og viden give os indsigt i. Men det er også et minefelt, som er fyldt med etik, behov for kritisk tænkning og fokus på at have fagligheden (og ikke data) forrest.

Som leder, projektleder og konsulent er der behov for at kunne overskue, navigere i og vælge de rette data på rette tid og anvende dem på rette vis. Dette både i forhold til de 'store' data, der indsamles centralt og også de helt 'små' data, som indsamles hele tiden - en proces der oftest føles intuitiv, men reelt ofte er båret af data, der indsamles løbende og ubevidst. 

Udbytte

Som deltager på kurset får du:

 • Argumenterne for vidensinformeret ledelse og praksis netop nu; hvor viden er i overflod og hvor der trædes nye skridt efter en æra med New Public Management og resultatbaseret styring. 

 • Blik for vigtigheden af at være kritisk tænkende og at arbejde med høj etik i feltet om viden og data, herunder den vigtige pointe om at lade sig informere af data og viden frem for at basere sin ledelse og praksis på data og viden. 

 • Forklaringer på den undersøgende og læringsorienterede kultur, der er fundamentet i vidensinformeret ledelse og praksis.

 • Præsentation af de centrale greb i vidensinformeret ledelse og praksis og hvordan de bringes i spil; vision og mål, antagelser, data og analyse af data og hvordan skridtet fra viden til handling bedst tages.

 • Konkrete værktøjer til, hvordan du kan understøtte det vidensinformerede arbejde i din praksis.

 • Mulighed for at give og få inspiration fra de øvrige deltagere – igennem workshops og drøftelser deltagerne imellem.

 • Bogen ’Vidensinformeret ledelse – gode beslutninger i den offentlige sektor’ og håndbogen om samme. 

 • Et kursus, hvor der foruden stort fokus på det faglige også bliver lagt vægt på rammerne og - ikke mindst - forplejningen. 

 

Målgruppe

Dette kursus er for dig, der arbejder som leder, projektleder eller konsulent, og som ønsker øget indsigt, forståelse for og kompetencer til at arbejde data- og vidensinformeret. Du har (med)ansvar for at der sker faglig og organisatorisk udvikling, og dermed for at projekter, indsatser og programmer bliver igangsat på bedst mulige grundlag, bliver justeret undervejs og i sidste ende understøtter værdi for medarbejdere, borgere eller kunder. Og så har du lyst til at tilbringe tre dage sammen med andre, der ønsker at styrke deres data- og vidensinformerede praksis - du er både nysgerrig på deres erfaringer og udfordringer og har lyst til at bidrage med egne. 

Arbejdsform og forløb

Kurset gennemføres som to sammenhængende dage og en opfølgningsdag tre uger senere. Det giver mulighed for at afprøve og vende tilbage med erfaringer og nye behov. 

Vi arbejder i en vekselvirkning mellem teoretiske og metodiske oplæg, fælles drøftelser og arbejde i praksis. Det er derfor forventningen, at deltagerne har lyst til at bidrage med erfaringer, udfordringer og cases fra egen praksis, da vores erfaring er, at det skaber det bedste og mest interessante læringsrum. Derudover vil der mellem de første og den anden mødegang indlægges konkrete træningsøvelser, så det lærte kan afprøves i praksis og erfaringerne kan bringes i spil i det fælles rum. 

Pris

Prisen for kurset er 8.995 kr. plus moms. Prisen inkluderer:

 • 3 dages undervisning
 • Bogen Vidensinformeret ledelse - gode beslutninger i den offentlige sektor samt håndbog om samme emne
 • Fuld forplejning alle tre dage: morgenmad på kontoret, frokost på restaurant Grappa, hvilket både bidrager med frisk luft (der er 3 minutters gåtur fra kontoret til Grappa) og skøn mad samt kaffe og kage om eftermiddagen. Derudover er der altid chokolade og slik ad libitum hos Ineva :-). 

Såfremt I kommer to eller flere fra samme organiation giver vi 10% rabat på det samlede beløb. 

Vil du vide mere? 

Har du spørgsmål til forløbet er du meget velkommen til at kontakte Malene Skov Dinesen på 28 83 90 62 eller på msd@ineva.dk. Hvis du gerne vil læse lidt om temaet på kurset, så kan følgende artikler anbefales:

Lederen skal vide - ikke synes eller mene af Malene Skov Dinesen på Lederweb

Evaluativ ledelse af Malene Skov Dinesen udgivet i Børsen Ledelse (obs kræver abonnement) 

Eller skriv en mail på msd@ineva.dk - så sender vi håndbogen om Vidensinforemret ledelse elektronisk 

 

http://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/IMG_0288_0.JPG?itok=OJ7AVY6u