Bliv Innovativ evaluator - diplomforløb

Ineva og VIA University College udbyder i samarbejde et diplomforløb, der består af to moduler fra diplom i ledelse. I løbet af det år forløbet varer, bliver deltagerne klædt til at lave evalueringer der skaber innovation og udvikling

Næste hold starter i august 2020 og vi glæder os meget til at byde velkommen. 

Vil du lave evalueringer, der understøtter praksis og driver innovation? Så er Ineva og VIA University Colleges diplomforløb måske noget for dig? På forløbet får du kompetencer til at drive programmer, indsatser og projekter frem, evaluere dem og anvende den viden, evalueringerne bidrager med til innovation og udvikling. Udgangspunktet for forløbet er, at det at være en kompetent evaluator indbefatter meget mere end at kunne indsamle og analysere data. Derfor er forløbet bygget op om to diplom-moduler, der tilsammen vil give dig både teoretisk viden og konkrete kompetencer til at:

 • Lede programmer, projekter og indsatser og understøtte dem frem imod størst mulig effekt
 • Evaluere programmer, projekter og indsatser med fokus på hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder
 • Omsætte viden fra evalueringer til innovation og udvikling i praksis 

 

Innovativ evaluator har som grundlæggende præmis, at evaluering skal have et formativt og innovativt sigte. Dermed er det med dette afsæt at teorier, cases og konkrete metoder er valgt. 

Dit udbytte

Formålet med forløbet er at uddanne deltagerne til at blive innovative evaluatorer, hvilket vil sige kompetencer til at lede og drive projekter og indsatser, indsamle viden og analysere den samt bringe den tilbage til praksis. Dit udbytte er:

 • Stærke kompetencer til at arbejde vidensinformeret, hvilket vil sige at have en fundamental insisteren på at anvende viden om virkeligheden til at træffe organisatoriske beslutninger – både i forhold til det ledelsesmæssige og i indsatser og projekter 
 • Kompetencer til at skabe forandringer igennem programmer, projekter og indsatser, herunder opbygning af programteori og forandringsteori både i stor skala og til hverdagsevalueringer
 • Indblik i og forståelse af, hvordan opbygning af antagelser kan bruges som vigtigt afsæt i evalueringsprocesser
 • Evne til at favne kompleksiteten i den efterspørgsel, der er til evalueringer og interessenternes eventuelt forskelligartede perspektiver, behov og ønsker
 • Kompetencer til at gennemføre evalueringer, der driver innovation og udvikling af praksis
 • Viden om validitet og evidens med forskellige udgangspunkter
 • Kompetencer til systematisk og kvalificeret at indsamle og analysere både kvalitativ og kvantitativ data
 • Forståelse for og kompetencer til at opbygge evalueringskapacitet i egen organisation
 • Kendskab til viden-til-handling-processer og kompetencer til at omsætte evalueringsviden til konkret anvendelse i praksis

 

Derudover skal du forvente et spændende og sjovt forløb, hvor du kommer til at bringe din egen praksis i spil, og hvor du kommer til at høre om en lang række cases og praksiseksempler, som både undervisere og deltagerne bidrager med. Vi vægter højt, at forløbet også bliver et åndehul til nye tanker, og derfor kan du også regne med dejlige omgivelser, god forplejning og tid til refleksion.  

Indhold

 • Forløbet består af to valgmoduler fra Diplom i ledelse, der hver især udløser 5 ECTS point. Hvert modul gennemføres med seks undervisningsdage (12 undervisningsdage i alt) og en eksamen. Der er en skriftlig eksamener i forløbet og en mundtlig
 • Forløbet består af de to moduler, hvor hvert modul består af seks undervisningsdage og en eksamen (i alt 12 undervisningsdage). Strukturen kan ses af nedenstående model:

 

Tid og sted

Forløbet starter en gang om året og undervisningen foregår hos Ineva i Mariane Thomsens Gade 4B, 1. -3, 8000 Aarhus C.

Datoer for forløbet 2020-2021:

Seminar 1: 25. august fra 10-16.30 og 26. august 2019 fra 9-15.30
Seminar 2: 30. september fra 10-16.30 og 1. oktober 2019 fra 9-15.30
Seminar 3: 18. november fra 10-16.30 og 19. november 2019 fra 9-15.30
Seminar 4: 26. januar fra 10-16.30 og 27. januar 2020 fra 9-15.30
Seminar 5: 10. marts fra 10-16.30 og 11. marts 2020 fra 9-15.30
Seminar 6: 5. maj fra 10-16.30 og 6. maj 2020 fra 9-15.30

Pris 

Prisen for uddannelsen er 36.500 kr. (momsfritaget) inkl. forplejning på de 12 undervisningsdage, eks. materiale. 

Fuld beskrivelse

Læs den fulde beskrivelse af forløbet her

Tilmelding

Hvis du overvejer at starte på holdet, så skriv til msd@ineva.dk eller ring på 28 83 90 62. For tilmelding til forløbet gå til VIA University Colleges hjemmeside her.  

Mere viden

Vil du vide mere om uddannelsen eller har du spørgsmål, så ring på 86 14 90 80 eller skriv på info@ineva.dk. Vi glæder os til at høre fra dig. 

http://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/VIAogIneva_0.png?itok=iYiSleW-

En deltager på 2016-holdet skrev godt og vel halvvejs i forløbet en mail til Malene Skov Dinesen:

"Og så vil jeg lige dele noget positivt med dig. På min arbejdsplads er der blevet taget rigtig godt imod innovativ evaluering. Vores arbejde med evaluering er selvfølgelig i sin spæde vorden, men både ledere og kolleger er interesserede og begejstrede. Jeg har brugt Inevas forandringsteori en enkelt gang sammen med dem, og lederne var nærmest ikke til at styre ☺️. For mig ligger der meget værdi i ikke bare at evaluere - men også at evalueringsarbejdet kan bidrage til at bygge bro mellem ledere og medarbejdere og også forskellige grupper af medarbejdere. Og så glæder jeg mig også til at se, hvor vores evalueringer fører os hen. Lige nu tænker jeg meget på opbygning af evalueringskapacitet, og det vil være mit næste fokuspunkt på min arbejdsplads. Syntes lige jeg ville fortælle dig, hvor meget det altså kan betyde."