Ditte-Marie Tehrani

Seniorkonsulent
28 34 16 62

Ditte-Marie Tehrani er seniorkonsulent og bidrager blandt andet med analytiske kompetencer med rod i antropologien 

I evalueringsarbejdet bruger Ditte-Marie sin baggrund som Cand. pæd. i antropologi, som bidrager med solid teoretisk og praktisk erfaring i analysearbejdet. Dette bringes i spil både i den kvalitative dataindsamling, i analyserne af data og efterfølgende formidling og understøttelse af anvendelse af evalueringernes resultater. 
Ditte-Marie har erfaring med at arbejde med komplekse problemstillinger på tværs af organisatoriske niveauer med forskellige typer interessenter og interessekonflikter og hendes tilgang er et altid åbent blik og sans for at se bagom det umiddelbare. 

Ved at anvende forskellige metodiske værktøjer til dataindsamling undersøger Ditte-Marie sammenhænge og divergens mellem holdninger, oplevelser og faktisk adfærd. Denne fremgangsmåde giver værdi til evalueringen i forhold til at få en dybere forståelse for menneskelige og processuelle problemstillinger og hjælper til at kunne udforme målrettede og relevante anbefalinger. 

Ditte-Marie formidler i mange sammenhænge komplekst teori eller forvaltningsmæssige beslutninger til både beslutningstagere og praktikere foruden at hun underviser på forskellige medarbejder-/lederniveauer. Hun har således erfaring med at tilpasse sin kommunikation til målgruppen og ved, hvor afgørende det er at formidle komplekst stof på en levende og nærværende måde, der knytter sig til deltagernes udfordringer og interesseområder. 

Ditte-Marie har, fra sin stilling i Ineva og tidligere stilling hos Rambøll Management Consulting, arbejdet med større organisatoriske evalueringsprojekter, herunder implementeringer af nye strategier og pædagogiske strukturer, både indenfor dagtilbuds- og uddannelsesområdet og i andre forvaltningsområder.

http://ineva.dk/sites/default/files/styles/personer_top/public/Ditte%20Marie.jpg?itok=6OJNEBEG

Ditte-Marie ...

har været danmarksmester i bordtennis

har engang ligget ret længe i et decompression-rum, der mest af af alt mindede om en kummefryser - på en piratø i Honduras, fordi hun havde fået dykkersyge 

drømmer om at lære at spille knap-harmonika (og har allerede købt en)