Med Dialogstjernen opnås både en anerkendende dialog med brugeren og en nuanceret effektmåling af, hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder

Dialogstjernen  er et online dialog- og dokumentationsværktøj, der bruges i samtaler med børn, unge, voksne og ældre. Dialogstjernens funktion er todelt, idet den både rummer en udviklingsorienteret dialog mellem bruger og professionel og en kvantificerbar, men nuanceret effektmåling af en given indsats.  

Målgruppen for brugen af Dialogstjernen er professionelle, der arbejder udviklingsorienteret med mennesker og er nysgerrige efter at blive klogere på hvilke indsatser, der virker for hvilke målgrupper under hvilke omstændigheder. Dialogstjernen er fleksibel, og vil i samarbejde med kunden blive tilpasset præcis efter, hvad der arbejdes med, hvem brugerne er og hvilke indsatser der ønskes effektmålt. Dialogstjernen kan blandt andet bruges af vejledere, boligsociale medarbejdere, projektkoordinatorer, misbrugskonsulenter, undervisere med flere. 

Du kan læse mere om Dialogstjernen her.  

Se præsentationsvideo om Dialogstjernen nedenfor.  

http://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/Oppefra1.jpg?itok=jkkqaBhZ