• I Ineva er vi passionerede
  - for viden der kan udvikle praksis
 • Det er vores ønske og ambition
  - at udfordre og udvikle anvendelse af viden i ledelse og praksis
 • Vidensinformeret ledelse
  - understøttelse af gode beslutninger i den offentlige sektor
 • Innovativ evaluering
  - en forandrende tilgang til evaluering
Kursus: Data- og vidensinformeret ledelse og praksis
3-dages kursus med fokus på både viden om og greb til at arbejde data- og vidensinformeret i ledelse og praksis.

Innovativ evaluering

Du er her

I Ineva er vi specialiserede i at lave evalueringer, som understøtter udvikling og forandring af praksis. Evalueringerne giver nye input, når de tager afsæt i netop den praksis og kontekst, som omgiver den konkrete opgave og dermed giver svar på, hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder. 

Rigtig meget evaluering kan og bør gennemføres internt i organisationen, så viden fastholdes der, hvor den skal anvendes. Vi bidrager meget gerne med inspiration og konkrete værktøjer til evalueringsarbejdet eller til opbygning af en stærk evalueringskapacitet i jeres organisation.

Vidensinformeret ledelse og praksis handler i sin essens om at insistere på at have data og viden som afsæt for de organisatoriske beslutninger. Det handler om at vide, hvad der skaber resultater og om organisatorisk at være realitetstestende, så vi kan kende forskel på, hvad vi ved, og hvad vi tror vi ved.

Ineva er en aarhusiansk konsulentvirksomhed

- der arbejder med Innovativ evaluering. Vi er optagede af, i tæt samarbejde med vores kunder, at skabe evalueringer, der understøtter den organisatoriske udvikling og driver innovation af praksis.

Et udsnit af cases

Designskolen i Kolding skal institutionsakkrediteres. I den forbindelse har Ineva gennemført en foranalyse for at afdække hvad der skal udvikles for at opnå akkrediteringen.
I arbejdsmarkedsafdelingen i Ikast-Brande kommune skal evalueringer bidrage til kvalificering af de professionelle beslutninger om hvad borgerne skal tilbydes
Psykiatrien i Region Syd har igangsat en ambitiøs kompetenceudviklingsplan med det formål at halvere tvang inden 2019. Ineva arbejder understøttende med evaluering.

Kurser & Foredrag

27
nov
Dette kursus sætter fokus på, hvad data- og vidensinformeret ledelse og praksis er, hvordan der arbejdes med det i praksis - og ikke mindst hvordan både høj etik, kritisk tænkning og faglighed kan være naturlige elementer af det vidensinformerede arbejde.

Artikler

Den socialøkonomsike investeringsmodel (SØM) er udarbejdet som netop det - en investeringsmodel. Men der er også et evalueringspotentiale i modellen, og med en forandringsteoretisk tilgang bliver det muligt at etablere realistisk økonomisk evaluering.
Denne artikel har til formål at udfolde den etisk forsvarlige evalueringspraksis og derved bidrage til etisk refleksivitet i evalueringsarbejde.

Ineva er

Vi har ind til videre haft fornøjelsen af

0
Glade kursister
3198
0
Rapporter skrevet
196
0
Spiste jordbærtærter
67

Vi har blandt andet arbejdet med